DONATORI

              

 

POČETNA

OBAVIJEST

Bihać 23.03.2020 godina

Od 03.03.2020 godine traje podjela paketa prehrambenih artikala za sve socijalno ugrožene naše sugrađane, koji se nalaze na evidenciji MERHAMETA Bihać. Paketi sadrže 11 artikala, vrijednosti su oko 45,oo KM, ukupne vrijednosti  18.000,oo KM. Naši volonteri vrše podjelu paketa za one porodice kojima je ograničeno, odnosno zabranjeno kretanje a radi se o osobama mlađim od 18 i starijima od 65 godina. Ukupno če biti podijeljeno 400 paketa. Naši donatori su naši sugrađani na privremenom radu u inostranstvu. Koristimo priliku da se najiskrenije zahvalimo našim donatorima.