DONATORI

              

 

POČETNA

Priprema obroka građanima Bihaća

30.04.2020 godina Narodna kuhinja MERHAMETA BIHAĆ

           Po izbijanju pandemije korona virusa u Narodnoj kuhinji MERHAMETA BIHAĆ se pripremalo 270 obroka dnevno za korisnike slabog imovnog stanja, sugrađani bez stalnog izvora primanja, penzioneri sa najnižim primanjima, invalidi i općenito ljudi u socnoj potrebi. Početkom aprila 2020 godine uvodi se vanredno stanje u cijeloj BiH, tačnije 03.04.2020 godine Gradski krizni štab Bihać je poziva sve bitnije hum. organizacije u Gradu Bihaću na sastanak gdje smo se dogovorili oko raspodjele zadataka koje trebamo preuzeti. MERHAMET BIHAĆ je primio obavezu da pripremi 375 obroka, koje će vozilima Crvenog Križa Bihać biti dopremljeno u prostorije dotičnih mjesnih zajednica. Sa ovim brojem obroka, obuhvaćene su sve mjesne zajednice na lijevoj strani rijeke Une i mjesne zajednice Ribić, Pritoka i Ripač sa desnoj strani. Ovaj broj se konstantno povećava jer su mnogi naši sugrađani ostali bez stalnih primanja odnosno bez zaposlenja. Crveni križ Grada Bihaća je do 22.04.2020 godine, vršio prevoz hrane do odredišta a nakon toga, Merhamet Bihać je  preuzeo i tu obavezu. Od početka pandemije, zaključno sa 30.04.2020 godine, u Narodnoj kuhinji je pripremljeno i podijeljeno 7 000 obroka.

Merhametova kuhinja u Velikoj Kladuši priprema i dijeli svaki dan 200 obroka dnevno za migrante bez prihvatnog smještaja. Predsjednik Merhameta Velike Kladuše gospodin Hajran Murić nas redovito obavještava o broju pripremljenih i podijeljenih obroka i stanju uopće u Merhametu Velike Kladuše. Molimo sve one koji mogu da pomognu na bilo koji način, da se uključe u naš rad.

Press služba.