DONATORI

              

 

NARODNA KUHINJA 2015

NARODNA KUHINJA“

UMDD „MERHAMET – BIHAĆ“

 

NAZIV PROJEKTA:

NARODNA KUHINJA“

 

NAZIV PODNOSIOCA:

UMDD „Merhamet - Bihać“, ul.Bedem br.10. 77ooo Bihać 

 

PRIORITETNA OBLAST JAVNOG POZIVA:

1.Zadovoljenje osnovnih egzistencijalnih potreba za najugroženije kategorije u  općine  Bihać

2. Socijalna uključenost marginaliziranih grupa u općini  Bihać (osoba sa invaliditetom, djece socijalnih kategorija i djece bez jednog ili oba roditelja) na  području općine Bihać

 

 

CILJNA GRUPA/BROJ DIREKTNIH KORISNIKA:

CILJNA GRUPA 1 : pripadnici romske  manjine sa ruralnog područja

 

CILJNA GRUPA 2:marginalizirana grupa: osobe sa invaliditetom sa  područja općine Bihać.

 

CILJNA GRUPA 3:marginilizirana grupa:djeca socijalnih kategorija i djeca bez jednog ili oba roditelja sa područja općine, povratnici.        

 

CILJNA GRUPA 4:marginalizirana grupa:žene preko 60 godina starosti, koje su u stanju socijalne ugroženosti sa ruralnog područja

UKUPNO: 300 korisnika

 

MJESTO IMPLEMENTACIJE PROJEKTA:

Općina  Bihać

 

TRAJANJE PROJEKTA:

 

Navesti broj mjeseci

12 (dvanest) mjeseci

 

 

 BUDŽET:

89,520,00 KM