DONATORI

              

 

Merhamet USK uručio pomoć socijalno ugroženim građanima Bosanskog Petrovca

Merhamet USK uručio pomoć socijalno ugroženim građanima Bosanskog Petrovca

 

Na poziv Senada Husetića, direktora JU Centra za socijalni rad Bosanski Petrovac, predstavnici Regionalnog Merhameta USK i Merhameta Bihać, posjetili su ovu ustanovu i tom prilikom njenim štićenicima uručili 10 paketa prehrambenih namirnica u vrijednosti od oko 400 KM. Prema riječima Fikreta Draganovića, predsjednika Merhameta Bihać, situacija u Bosanskom Petrovcu je veoma teška, što zahtjeva hitno pokretanje inicijative osnivanja Narodne kuhinje u ovom gradu. “Cilj naše posjete je bio uvid u trenutno stanje na području ove općine, kako bi ubuduće pokrenuli projekat Narodne kuhinje na ovim prostorima. Činjenica je da postoje realne potrebe za tim, jer ovdje ima puno ljudi koji teško žive” kaže Draganović i dodaje kako bi jedan obrok dnevno, socijalno ugroženim Petrovčanima, olakšao tešku svakodnevicu u kojoj se nalaze. Tokom posjete Bosanskom Petrovcu, predsjednica Regionalnog Merhameta USK Šahzija Đulkić se uvjerila u postojanje potrebe za osnivanjem Merhameta na području ove općine, te obećala pomoć i stavila se na raspolaganje lokalnim vlastima u cilju što skorije realizacije ove inicijative koja je Regionalnom Merhametu USK došla od strane samih građana ove općine.