DONATORI

              

 

Edukacija - „Uloga i značaj bolje organizacije Merhameta Bihać“

 

Dana 24.11.2016 godine dr.Mohamed Buheji i njegova supruga dr. Dunya Ahmed su odputovali sa aerodroma u Budimpešti, u pravcu svoje domovine Kraljevinu Bahrein.

U toku njihovog boravka u Bosni i Hercegovini , eksperti iz oblasti Inspirativne ekonomije dr. Mohamed Buheji i njegova supruga dr. Dunya Ahmed su u prostorijama bihaćkog Merhameta održali aktivistima Merhameta (8) osam radionica a na temu „Uloga i značaj bolje organizacije Merhameta Bihać“, nove metode u radu „Ulazak i izlazak iz prava korištenja usluga Merhameta“ kao i „Partnerstvo u radu sa istim ili sličnim organizacijama“. Pored navedenog dr.Mohamed Buheji i dr. Dunya Ahmed su organizirali nabavku nove opreme za pekaru a za potrebe Merhametove kuhinje u Bihaću na čemu im se posebno zahvaljujemo.

Volonteri i aktivisti Merhameta Bihać su zahvalni na iskazanoj dobrobiti i trudu koji su uložili naši prijatelji i predavači dr.Mohamed Buheji i dr. Dunya Ahmed.

Hvala dragi prijatelji !