DONATORI

              

 

Godišnji izvještaj o radu "Narodne kuhinje" MERHAMETA u Bihaću

"NARODNA KUHINJA" MERHAMETA u BIHAĆU

    GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2017 GODINU

Dana 05.02.2018 godine na Sjednici Upravnog odbora uasvojen je Itvještaj o radu i financijski izvještaj "Narodne kuhinje" Merhameta u Bihaću.Tokom protekle godine u Narodnoj kuhinji je pripremljeno i podijeljeno 72 249 obroka za 272 korisnika, čime je ispunjen plan i program za 2017 godinu. Ništa se ovo ne bi moglo desiti da nije bilo naših donatora koji su svesrdno pomagali naš rad. Svakako da trebamo napomenuti da ovaj veoma skup projekat najviše pomažu naši sugrađani zaposleni u inostranstvu kao i oni sa boravištem u našem Gradu i kantona. Pored toga trebam istaknuti JP BH Telecom, Grad Bihać i privredne subjekte kao što su mljekara Meggle, Lejla commerc, Sarajevski kiseljak, Opal comerc, mnoge pekare, marketi i privatni poduzetnici, slastičarne "Trova" i "Cakana" i mnogi drugi.Posebno se zahvaljujemo Merhametu Švedske na dugogodišnjoj financijskoj pomoći.

Ovim putem se još jednom želimo zahvaliti svima onima koji su doprinjeli da se ovaj Projekat sa uspjehom završi. HVALA VAM NA PODRŠCI!

Ulaskom u 2018 godinu otpočeli smo ovogodišnji Projekat Narodne kuhinje sa istim žarom i željom da najsiromašnijim našim sugrađanima pomognemo da što lakše prebrode poteškoće u ovim veoma teškim vremenima. S toga Vas molimo da po mogućnostima nastavite sa Vašim hairli dobrim namjerama, Očekujemo Vas. I u ovoj godini pripremamo 270 obroka dnevno i da Vas podsjetimo da mnogi od naših korisnika jedinu ishranu dobiju oid nas, bila da je ona topli obrok ili sirovim prehrambenim artiklima. Takvih porodica ima više od 40 u bihaćkom Merhametu. Zamislite da u ovom vremenu dođe čovjek i kaže "već dva dana nisam ništa jeo". Pitamo Vas šta takvog čovjeka treba još pitati, ako možemo pomoći mi pomognemo sa čime raspolažemo. Iz svega navedenog molimo Vas da imate na umu da putem Merhameta u Bihaću možete pomoći tim kategorijama a imate mogućnost da u slučaju da to lično želite učiniti imate mogućnost da sami uručite pomoć, stim da Vam mi damo adrese stanovanja istih.

Kako su ti ljudi dospjeli u takvu situaciju mi ne ulazimo! S poštovanjem!

Press služba Merhameta u Bihaću!

Datum 07.02.2018 godina