DONATORI

              

 

Radni sastanak u povodu manifestacije DOMOVINI S LJUBAVLJU

Danas u prostorijama Merhameta Bihać održan radni sastanak povodom manisestacije DOMOVINI S LJUBAVLJU .

Sastanku prisustvovali prof.dr. Adnan Ćehajić predsjednik Preporoda Bihać, predsjednik Merhameta Bihać Draganović Fikret i Seđida Tatlić stručni saradnik.

Na sastanku su se rješavali finalni dogovori oko manifestacije Domovini s ljubalju čiji su organizatori Preporod Bihać i Merhamet Bihać.