DONATORI

                               

SVEČANOST - DOMOVINI S LJUBAVLJU

23.11.2022 godine u prepunoj dvorani Kulturnog centra Bihać u saradnji BZK Preporod Bihać i Merhameta Bihać u čast Dana državnosti 25 novembra Bosne i Hercegovine održana svečanost "Domovini s ljubavlju"