DONATORI

              

 

Saradnja DM i Merhameta Bihać

Dana 12.12.2022 godine  u prostorijam Merhamet Bihać u suradnji sa društveno odgovornom

firmom DM izvršena je podjela pomoci iste kompanije korisnicima Narodne kuhinje.